לפני הטיפול ואחריו.....

צפיפות חמורה, שיניים כלואות שטופלה ללא עקירות

צפיפות חמורה, שיניים כלואות שטופלה ללא עקירות

צילומי שיניים מציגים צפיפות ועמדת שיניים לא סימטרית לפני הטיפול, ניתן לראות ששן מס' 3 חסומה לחלוטין. בסיום הטיפול ניתן לראות ששיניים מס' 4 ו5 הוזזו אחורנית וכך נוצר מקום לתיקון עמדת שן מס' 3.

צילום החיוך מדגים חיוך לא סימטרי, השיניים הקדמיות סוטות לצד שמאל של הפנים. המטופלת לא מסוגלת לסגור את שינייה באופן תקין ובמנשך הפוך. בסיום הטיפול ניתן לראות חיוך סימטרי, וסגירת השיניים תקינה!

צילומי הצד של השיניים מדגימים בצורה ברורה את המנשך ההפוך והפתוח לפני הטיפול והתיקון למנשך תקין בסיום

צילומי התקריב של השיניים מדגימים בצורה ברורה את המנשך ההפוך לפני הטיפול והתיקון למנשך תקין בסיום.